หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ ของที่ระลึก หนังสือลดราคา
 
   
Advanceed Search
หมวดหนังสือ
กฏหมาย
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ไอที
ธุรกิจและการจัดการ
รัฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
จิตวิทยา
อื่นๆ

รายชื่อหนังสือใหม่
  หนังสือภาษาไทย
  หนังสือต่างประเทศ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-3890 Fax. 02-623-6494, สาขาศูนย์รังสิต โทร. 02-564-4438 Fax. 02-986-9038

   เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการ (ประจำศูนย์รังสิต) 1 ตำแหน่ง (ประกาศ 1 ก.ค. 2557)

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557
นายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา แสดงความยินดีกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาที่พร้อมเปิดให้บริการ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2557 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 
        พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
    
ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการก่อตั้งและดำเนินกิจการ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากนี้ พลตรี ปราการ ชลยุทธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี วัฒนชัย ประสานเกษม เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4, ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย
 
        งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิ.ย.57
    
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 181 รูป
เจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 181 รูป เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ของที่ระลึกใหม่ๆ
 

 
การจัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง:รศ.บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, ดร.พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน
ราคา:185บาท ISBN:9786163613325
ปีที่พิมพ์ : 1 / พฤษภาคม 2557    จำนวนหน้า: 209หน้า ปกอ่อน

การเขียนสร้างสรรค์
ชื่อผู้แต่ง: เกศินี จุฑาวิจิตร
ราคา: 295บาท ISBN: 9786163613561
ปีที่พิมพ์ : 2 / เมษายน 2557    จำนวนหน้า: 260หน้า ปกอ่อน

การบัญชีบริหาร
ชื่อผู้แต่ง: ศรีสุดา อาชวานันทกุล
ราคา: 235.-บาท ISBN:9786163614070
ปีที่พิมพ์ : 1/2557    จำนวนหน้า: 292หน้า ปกอ่อน

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ราคา:250.-บาท ISBN:9789749365267
ปีที่พิมพ์ : 2 / 2557    จำนวนหน้า: 322หน้า ปกอ่อน

ธุรกิจไมซ์ (MICE Business)
ชื่อผู้แต่ง: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ราคา: 250บาท ISBN:9786169030737
ปีที่พิมพ์ : 2 / มิถุนายน 2557    จำนวนหน้า: 296หน้า ปกอ่อน

การบริหารการเงินธุรกิจ: แนวคิดและแนวปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่ง: เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์
ราคา:555บาท ISBN:9785501438491
ปีที่พิมพ์ : 3/2557    จำนวนหน้า: 616หน้า ปกแข็ง

ความรู้ทางการสื่อ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ชื่อผู้แต่ง:กิติมา สุรสนธิ
ราคา:250บาท ISBN:9785501438507
ปีที่พิมพ์ : 5/2557    จำนวนหน้า: 234หน้า ปกอ่อน

สู่การสลายพรมแดน : ความร่วมมือระหว่างรัฐ เหนือรัฐ และตะเข็บชายแดน
ชื่อผู้แต่ง:จันจิรา สมบัติพูนศิริ : บรรณาธิการ
ราคา:280บาท ISBN:9789744667311
ปีที่พิมพ์ : 1/2557    จำนวนหน้า: 476หน้า ปกอ่อน

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
ชื่อผู้แต่ง:ดร.สามชาย ศรีสันต์ : บรรณาธิการ
ราคา:150บาท ISBN:9785501437715
ปีที่พิมพ์ : 1    จำนวนหน้า: 312หน้า ปกอ่อน

การผ่าตัดถุงน้ำดี ไส้เลื่อน ขาหนีบ และต่อมไทรอยด์โดยกล้องวีดิทัศน์
ชื่อผู้แต่ง:รศ.นพ.วีรวัฒน์ เหลืองชนะ
ราคา:400บาท ISBN:9786163489579
ปีที่พิมพ์ : 1    จำนวนหน้า: 156หน้า ปกอ่อน

1. READY TO READ MORE: A SKILLS-BASED READER
: BLANCHARD
2. MARKETING MANAGEMENT
: KOTLER
3. คู่มือสอบเข้ารับราชการ
4. คำอธิบายกฎหมายปกครอง
: รศ.ดร.จิรนิติ หะวานนท์
5. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
: ภราดร ปรีดาศักดิ์
1. MICROECONOMICS
: PAUL KRUGMAN
2. MACROECONOMICS
: GREGORY MANKIW
3. ภาพสีประกอบโลหิตวิทยา
: สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ
4. PRINCIPLES OF MARKETING
: KOTLER
5. Big Java
: Cay S. Horstmanns
 
 
 
 
  Copyright 1996-2005 Thammasat University Bookstore. All rights reserved. Staff