ค้นคำว่า : 090 จาก book.class_no
เมนู
ค้นใหม่

Item
ISBN
Title
Author
price
3619744327391 คู่มือสอบบรรจุ งานสารบรรณ งานสำนักงาน-การจัดเก็บเอกสาร พิมพ์ครั้งที่ 1 กองเทพ เคลือบพณิชยกุล,ผศ.159.00
3629744327367 คู่มือ-เตรียมสอบ ชีววิทยา 1 ม.4-6 พิมพ์ครั้งที่ 1 เกษม ศรีพงษ์239.00
3639744327359 ติวสบายสไตล์ลุยโจทย์ ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 ประสิทธิ์ จันต๊ะกา189.00
3649744327340 คู่มือเตรียมสอบ ม.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 เคน จันทร์วงษ์189.00
3659744327324 คู่มือเตรียมสอบ เคมี ม.4-6 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 วีระชาติ สวนไพรินทร์,รศ.195.00
3669744327316 เตรียมสอบ ฟิสิกส์ PAT 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต135.00
3679744327308 เตรียมสอบฟิสิกส์ O-NET ม.4-6 พิมพ์ครั้งที่ 1 ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต120.00
3689744327278 คู่มือเตรียมสอบภาษาพาทีวรรณคดีลำนำ ป.1 สุพัตรา สดายุรัตน์95.00
3699744327251 เตรียมสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 นันทนา วินัยพานิช199.00
3709744327243 คู่มือ-เตรียมสอบ เคมี พื้นฐาน ม.4-6 พิมพ์ครั้งที่ 1 วีระชาติ สวนไพรินทร์,รศ.199.00
3719744327227 คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 ฝ่ายวิชาการภูมิบัณฑิต139.00
3729744327219 เก็งข้อสอบ O-NET ป.6 พิมพ์ครั้งที่ 1 สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา179.00
3739744327200 คู่มือเตรียมสอบฟิสิกส์ ม.4-6 พิมพ์ครั้งที่ 1 พรเพ็ญ วัฒนพานิช179.00
3749744327197 ACCESS TO ENGLISH GRAMMAR ม.4-5-6 BOOK 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 อรสา เจนพนัส,รองศาสตราจารย์169.00
3759744327162 คู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ม.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 กนกวลี อุษณกรกุล159.00
3769744327154 คู่มือ-เตรียมสอบสังคมศึกษา ม.4 พิมพ์ครั้งที่ 1 เคน จันทร์วงษ์169.00
3779744327049 ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. พิมพ์ครั้งที่ 1 กองเทพ เคลือบพณิชกุล,ผศ.250.00
3789744327022 คู่มือ-เตรียมสอบสังคมศึกาา ม.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 เคน จันทร์วงษ์169.00
3799744327014 รวมข้อสอบ 4 ครั้ง PAT 5 พิมพ์ครั้งที่ 1 คณะอาจารย์ฝ่ายวิชาการ139.00
3809744327006 รวมข้อสอบ GAT PAT1 PAT2 มีนาคม 2553 พิมพ์ครั้งที่ 1 ดวงฤดี กาญจนพันธุ์129.00
3819744326972 คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 กอบนวล จิตตินันทน์169.00
3829744326964 เตรียมสอบ ป.4 พิมพ์ครั้งที่ 1 ฝ่ายวิชาการภูมิบัณฑิต159.00
3839744326956 เตรียมสอบ ป.1 หลักสูตร 51 พิมพ์ครั้งที่ 1 ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต139.00
3849744326948 คู่มือเตรียมสอบ ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.4 พิมพ์ครั้งที่ 1 สมศักดิ์และคณะ119.00
3859744326913 คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 นคร มีแก้ว109.00
3869744326905 คู่มือเตรียมสอบวิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์ ม.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา125.00
3879744326891 ภาษาพาทีวรรณคดีลำนำ ป.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา109.00
3889744326875 คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 นคร มีแก้ว95.00
3899744326840 คู่มือ-เตรียมสอบประวัติศาสตร์ ม.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 เคน จันทร์วงษ์85.00
3909744326832 ข้อสอบจริง O-NET 53 ม.6 สอบเดือนกุมภาพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย139.00
3919744326824 รวมข้อสอบ ภาษาไทย O-NET ระดับชั้น ม.6 พิมพ์ครั้งที่ 1 สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์,ผศ.119.00
3929744326816 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET 5 พ.ศ. พิมพ์ครั้งที่ 1 ดวงฤดี กาญจนพันธุ์,ผศ.129.00
3939744326808 รวมข้อสอบ สังคมศึกษา O-NET ระดับชั้น ม.6 พิมพ์ครั้งที่ 1 วรลักษณ์ รัตติการชลากร129.00
3949744326794 รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET 5 พ.ศ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กนกวลี อุษณกรกุล109.00
3959744326786 รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ระดับชั้น ม.6 พิมพ์ครั้งที่ 1 วีระชาติ สวนไพรินทร์,รศ.139.00
396974432676X คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.4 พิมพ์ครั้งที่ 1 นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล109.00
3979744326751 คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล99.00
3989744326743 คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 PAT 1 รรงค์ ปั้นนิ่ม,ศ.ดร.299.00
3999744326735 เก็งข้อสอบสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร พิมพ์ครั้งที่ 1 ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา,พลเอก129.00
4009744326727 เตรียมสอบโรงเรียนเตรียมทหาร พิมพ์ครั้งที่ 1 ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา,พลเอก179.00
 

รวมทั้งหมด 1605 รายการ 41 หน้า : << ถอยหลัง [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] เดินหน้า >>