ค้นคำว่า : 300 จาก book.class_no
เมนู
ค้นใหม่

Item
ISBN
Title
Author
price
419812833730 GLOBAL MOVEMENTS IN THE ASIA PACIFIC, 2010 KEE6719.00
429812822186 INSIGHT ATLAS POCKET WORLD ATLAS 795.00
439812707719 ASIAN ALTEITY: WITH SPECIAL REFERENCE , 2008 LIM3239.00
449812309667 Inclusive, Balanced, Sustained Growth in the Asia-Pacific PETRI0.00
459812308717 KEVIN RUDD BUILDING ON ASEAN'S SUCCESS, 2008 1830.00
469812308687 RISING INDIA AND INDIAN COMMUNITIES IN EAST ASIA, 2008 KESAVAPANY2233.00
479812308237 SOUTHEAST ASIA IN THE GLOBAL ECONOMY, 2009 NESADURAI2982.00
489812307885 MILITARY POLITICS ISLAM, AND THE STATE IN INDONESIA, 2009 MIETZNER1794.00
49981230763X PRODUCTION NETWORKS AND INDUSTRIAL CLUSTERS, 2008 KUROIWA1810.00
509812307567 MAKING AN ASEN-EU FTA WORK FOR EUROPEAN BUSINESS, 2008 SEN528.00
519812304746 REBELLION IN SOUTHERN THAILAND: CONTENDING HISTORIES, 2007 385.00
52981230438X MODERNITY AND RE-ENCHANTMENT, 2007 TAYLOR994.00
539812304371 UNDERSTANDING THE ETHNIC CHINESE IN SOUTHEAST ASIA, 2007 662.00
549812304347 MYANMAR STATE, SOCIETY AND ETHNICITY, 2007 GANESAN1366.00
559812304320 SOUTHEAST ASIAN AFFAIRS 2007 2007970.00
569812304282 REGIONAL OUTLOOK SOUTHEAST ASIA 2007-2007, 776.00
579812304223 ASEAN-CHINA ECONOMIC RELATIONS, 2007 SWEE-HOCK1709.00
589812304185 INDIAN COMMUNITIES IN SOUTHEAST ASIA, 2006 SANDHU1890.00
599812304177 PIRACY, MARITME TERRORISM AND SECURING, 2006 ONG-WEBB1372.00
609812304061 ASEAN-KOREA RELATIONS, 2007 LEONG1059.00
619812303979 EAST ASIA BETWEEN REGIONALISM AND GLOBALISM, 2006 CHUFRIN705.00
629812303952 ACEH A NEW DAWN, 2007 ANANTA705.00
639812303774 JAPAN AND ASEAN , 2006 KOJIMA386.00
649812303685 VOICES OF ISLAM IN SOUTHEAST ASIA, 2006 FEALY1709.00
659812303553 POST-WAR LAOS, 750.00
669812303286 LEGACIES OF WORLD WAR LL, 2007 HOCK894.00
679812104313 AGENCY OF WOMEN IN ASIA, 2005 PARKER1382.00
689812103929 SOUTHEAST ASIA: THREATS IN THE SECURITY ENVIRONMENT, 2006 TAN1795.00
699789747519 เครือข่าย นวัตกรรมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ 1 วีระศักดิ์ เครือเทพ220.00
709786169034 มุสลิมใหม่ในโลกตะวันตก 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 วาริษาฮ์ อัมรีล150.00
719770125415 ศาสนา ชาติพันธุ์ และการพัฒนาระดับภูมิภาคในเขต (วารสารทางวิชา ปีที่19 ฉบับ2/50) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่200.00
729749995511 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม พ.6 พ.ศ.2549 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร250.00
739749995473 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ พ.5 พ.ศ.2549 สุรพล กาญจนะจิตรา150.00
749749995120 นโยบายต่างประเทศญี่ปุ่น : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง พ.1 พ.ศ.2549 ไชยวัฒน์ ค้ำชู450.00
759749993608 กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา พิมพ์ครั้งที่ 5 พ. ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล170.00
769749993268 พิธีกรรม ตำนาน นิทาน เพลง : บทบาทของคติชนกับสังคมไทย พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2549 สุกัญญา สุจฉายา230.00
779749986946 วิถีโลก พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ศิริพร สุเมธารัตน์,รองศาสตราจารย์220.00
789749986776 ปัญหาสังคม พ.ศ.2551 สุเทพ สุวีรางกูร100.00
799749986628 มนุษยวิทยาสุขภาพ พิมพ์ครั้งที่ 1 บุญเลิศ สดสุชาติ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์120.00
809749986326 มนุษย์กับสังคม ทฤษฎีและหลักประยุกต์ พ.ศ.2550 ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์110.00
 

รวมทั้งหมด 2756 รายการ 69 หน้า : << ถอยหลัง [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69] เดินหน้า >>