ค้นคำว่า : 300 จาก book.class_no
เมนู
ค้นใหม่

Item
ISBN
Title
Author
price
419812307567 MAKING AN ASEN-EU FTA WORK FOR EUROPEAN BUSINESS, 2008 SEN528.00
429812304746 REBELLION IN SOUTHERN THAILAND: CONTENDING HISTORIES, 2007 385.00
43981230438X MODERNITY AND RE-ENCHANTMENT, 2007 TAYLOR994.00
449812304371 UNDERSTANDING THE ETHNIC CHINESE IN SOUTHEAST ASIA, 2007 662.00
459812304347 MYANMAR STATE, SOCIETY AND ETHNICITY, 2007 GANESAN1366.00
469812304320 SOUTHEAST ASIAN AFFAIRS 2007 2007970.00
479812304282 REGIONAL OUTLOOK SOUTHEAST ASIA 2007-2007, 776.00
489812304223 ASEAN-CHINA ECONOMIC RELATIONS, 2007 SWEE-HOCK1709.00
499812304185 INDIAN COMMUNITIES IN SOUTHEAST ASIA, 2006 SANDHU1890.00
509812304177 PIRACY, MARITME TERRORISM AND SECURING, 2006 ONG-WEBB1372.00
519812304061 ASEAN-KOREA RELATIONS, 2007 LEONG1059.00
529812303979 EAST ASIA BETWEEN REGIONALISM AND GLOBALISM, 2006 CHUFRIN705.00
539812303952 ACEH A NEW DAWN, 2007 ANANTA705.00
549812303774 JAPAN AND ASEAN , 2006 KOJIMA386.00
559812303685 VOICES OF ISLAM IN SOUTHEAST ASIA, 2006 FEALY1709.00
569812303553 POST-WAR LAOS, 750.00
579812303286 LEGACIES OF WORLD WAR LL, 2007 HOCK894.00
589812104313 AGENCY OF WOMEN IN ASIA, 2005 PARKER1382.00
599812103929 SOUTHEAST ASIA: THREATS IN THE SECURITY ENVIRONMENT, 2006 TAN1795.00
609789747519 เครือข่าย นวัตกรรมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ 1 วีระศักดิ์ เครือเทพ220.00
619786169034 มุสลิมใหม่ในโลกตะวันตก 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 วาริษาฮ์ อัมรีล150.00
629770125415 ศาสนา ชาติพันธุ์ และการพัฒนาระดับภูมิภาคในเขต (วารสารทางวิชา ปีที่19 ฉบับ2/50) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่200.00
639749995511 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม พ.6 พ.ศ.2549 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร250.00
649749995473 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ พ.5 พ.ศ.2549 สุรพล กาญจนะจิตรา150.00
659749995120 นโยบายต่างประเทศญี่ปุ่น : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง พ.1 พ.ศ.2549 ไชยวัฒน์ ค้ำชู450.00
669749993608 กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา พิมพ์ครั้งที่ 5 พ. ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล170.00
679749993268 พิธีกรรม ตำนาน นิทาน เพลง : บทบาทของคติชนกับสังคมไทย พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2549 สุกัญญา สุจฉายา230.00
689749986946 วิถีโลก พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ศิริพร สุเมธารัตน์,รองศาสตราจารย์220.00
699749986776 ปัญหาสังคม พ.ศ.2551 สุเทพ สุวีรางกูร100.00
709749986628 มนุษยวิทยาสุขภาพ พิมพ์ครั้งที่ 1 บุญเลิศ สดสุชาติ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์120.00
719749986326 มนุษย์กับสังคม ทฤษฎีและหลักประยุกต์ พ.ศ.2550 ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์110.00
72974998630X อารยธรรมไทย พ.1 พ.ศ.2550 รศ.ดนับ ไชยโยธา140.00
739749986180 คติชนวิทยา พ.2 พ.ศ.2550 รศ.มัลลิกา คณานุรักษ์190.00
749749986105 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค พ.1 พ.ศ.2550 ผศ.ไพบูลย์ บุญไชย180.00
759749986032 แกะสลักและการจัดตกแต่ง พ.ศ.2550 ดร. มนัส สุวรรณ200.00
769749985885 ตามรอยพ่อ: ชุดทางสายเอก จุ้มจะริง195.00
779749981332 วัยใส ใฝ่คุณธรรม : คู่มือจัดกิจกรรมชุมนุม พ.1 พ.ศ.2549 ประยงค์ สุพานิช60.00
789749977440 ในหลวงในดวงใจ พ.1 พ.ศ.2550 999.00
799749976959 นิทานปรัมปรากับคติชน พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2549 เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์,รศ.96.00
809749976096 มนุษยสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2549 ลีนา ลิ่มอภิชาต44.00
 

รวมทั้งหมด 2659 รายการ 67 หน้า : << ถอยหลัง [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] เดินหน้า >>