Facebook

ขยายเวลาส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคณะ ทุกชั้นปี

ส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นตราติดอยู่กับสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บาท

และรางวัลชมเชย บัตรของขวัญมูลค่า 900 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณทุกรางวัล

เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขยายเวลาส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

ดูรายละเอียดการประกวดและชมตัวอย่างสินค้าที่ระลึกได้ที่หน้าร้านศูนย์หนังสือฯทุกสาขา

หรือที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/SunNangsueMahawitthayalaiThammasat