Facebook

ร่วมงานวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 55 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโถงริมนั้น ชั้น 1 ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์