Facebook

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ครบ 28 ปี

นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต