Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการโหวตปกสมุด

ประกาศผลการโหวตปกสมุด ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่


“รางวัลโครงการ ปกสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

นายพิทักษ์ โงมสันเทียะ คณะสาธารณสุขศาสตร์


“รางวัลโครงการ รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน”

น.ส.มุกดา ชาญพิชิตวนิช คณะศิลปศาสตร์

ประกาศผลการประกวดปกสมุดของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศผลการประกวดปกสมุดของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และ รหัสลับทางเท้าก้าวไปด้วยกัน


รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดปกสมุด ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดปกสมุด ของรหัสลับทางเท้าก้าวไปด้วยกัน


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH