Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคาร บร.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง


ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


ขอบเขตของงาน (ระยะที่ 1)

ประกาศรับสมัครบุคลากร

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามและยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็นหนังสือปิดผนึกถึง

 

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดการ
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-564-2725

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม 2560
  •  

     

    Download ใบสมัคร

    JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH