Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์หนังสือ มธ. ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.09 น. โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้


ผู้จัดการศูนย์หนังสือ มธ. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุด มธ.

นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH