Facebook

ข่าวและกิจกรรม

คำสั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 723/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คำสั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 723/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 37 ปี โดยพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุ จำนวน 9 รูป บริเวณห้องโถง หน้าสำนักงานศูนย์หนังสือฯ ชั้น U1  ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคน

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH