Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์หนังสือจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมบุคลากรฝ่ายขายของศูนย์หนังสือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์หนังสือ (ศูนย์รังสิต) โดยมี นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ร่วมฟังการอบรม และขอขอบคุณ คุณไกรพิชญ์ วารี ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมบุคลากรฝ่ายขายของศูนย์หนังสือในครั้งนี้


ร่วมตักบาตรวันสถาปนาครบรอบ 83 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 84 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 83 ปี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และร่วมแสดงความยินดีกับ คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH