Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ครบ 28 ปี

นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ร่วมงานวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 55 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโถงริมนั้น ชั้น 1 ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH