Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี ทุกคณะ โดยส่งเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน)


กติกาการประกวด
1. ออกแบบตราสัญลักษณ์ ขาว-ดำ และตราสัญลักษณ์สี ที่แสดงถึงความเป็นธรรมศาสตร์ 2. ออกแบบตราสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรอย่างเดียว (Logo Type) คำว่า “THAMMASAT UNIVERSITY” และ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ตัวอักษรย่อ “มธ” และ “TU”

3. ออกแบบตัวอักษรประกอบกับภาพสัญลักษณ์ (Combination Marks) โดยนำงานในข้อ 1 และข้อ 2 มาจัดองค์ประกอบเป็นงานชิ้นเดียวกัน

4. ตัวอักษรที่นำมาใช้ในการออกแบบต้องไม่ใช่ตัวอักษรที่มีลิขสิทธิ์ หากนำมาใช้ต้องมีการดัดแปลงให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว”

5. การออกแบบในข้อ 1-3 ให้คำนึงถึงความยืดหยุ่นในการนำไปใช้เป็นตราติดอยู่กับสินค้าของที่ระลึกหลากหลายแบบ โดยไม่ถือว่าเป็นตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย

6. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นใหม่โดยผู้เข้าร่วมประกวดเองไม่ได้ลอกเลียนมาจากที่อื่น หรือเคยส่งเข้าร่วมประกวดในการประกวดอื่นๆ มาก่อน

7. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงานแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 8. ติดใบรับผลงานที่ด้านหลังผลงานออกแบบทุกชิ้น

• หมดเขตส่งผลงานวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 4 สาขา (ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต, ศูนย์ลำปาง, คณะแพทยศาสตร์)

• ผลงานที่ได้รับรางวัลและส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือฯมีสิทธิ์ในการปรับแก้ไขเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน


ผลงานที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วย

• แบบสัญลักษณ์ขนาดกระดาษ A3 ทั้งสีและขาว-ดำ โดยแสดงตัวอย่างการใช้ตราสัญลักษณ์กับของที่ระลึกอย่างน้อย 3 แบบในผลงานด้วย ติดบนกระดาษแข็งหรือพลาสติกลูกฟูก

ด้านหลังเขียนคำอธิบายแนวความคิดในการออกแบบโดยสรุป พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์ คณะและสาขาวิชาที่ศึกษา แนบพร้อมไฟล์งานในนามสกุล .ai,

หรือ .psd และ .jpg (.ai+.jpg หรือ .psd+.jpg) ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป โดยบันทึกลงบนแผ่น CD-ROM หรือ DVD

รางวัล

• รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท

• รางวัลชมเชย 2 รางวัล บัตรของขวัญศูนย์หนังสือฯ มูลค่า 900 บาท (พร้อมใบประกาศเกียรติคุณทุกรางวัล)

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เปิดสาขาใหม่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้เปิดสาขาใหม่ สาขาคณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารสวนดอกปาร์ค โรงพยาบาลสวนดอก เชียงใหม่ ให้บริการด้านตำราวิชาการกลุ่มสุขศาสตร์ และหนังสืออื่นๆ นอกจากนี้ยังมีบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนบริการรับสั่งซื้อหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเขียงใหม่​ (โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สาขาคณะแพทยศาสตร์ ให้สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบส่วนลด 10-15% เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. โทรศัพท์ 053-289088

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH