Facebook

ข่าวและกิจกรรม

สัมมนาบุคลากรศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรทั้ง 8 สาขา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ณ วิลล่า บลังก้า โฮเต็ล แอนด์ เรสเตอรองค์ เพื่อรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้จัดการศูนย์หนังสือ คุณเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ด้วยหนึ่งสมอง สองมือ และความพร้อมของพวกเรา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมาร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

 

 


ไปดูไปเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยเมธี

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 คุณเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ นำพนักงานศูนย์หนังสือ จำนวน 80 คน ไปดูไปเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์-สถาบันวิทยสิริเมธี สถานศึกษาในกลุ่ม ปตท. ที่วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง ซึ่งได้รับสาระความรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบายการจัดตั้งและบริหารสถานศึกษา นโยบายการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงแนวทางการสร้างทัศนคติให้กับนักเรียนในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ควบคู่กับการมีจิตสำนึกสาธารณะ ด้วยแนวความคิดทั้งหมดนี้เป็นการทำงานที่ประสานกันสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับการทำงานของศูนย์หนังสือได้

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH