Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ไปดูไปเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยเมธี

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 คุณเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ นำพนักงานศูนย์หนังสือ จำนวน 80 คน ไปดูไปเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์-สถาบันวิทยสิริเมธี สถานศึกษาในกลุ่ม ปตท. ที่วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง ซึ่งได้รับสาระความรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบายการจัดตั้งและบริหารสถานศึกษา นโยบายการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงแนวทางการสร้างทัศนคติให้กับนักเรียนในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ควบคู่กับการมีจิตสำนึกสาธารณะ ด้วยแนวความคิดทั้งหมดนี้เป็นการทำงานที่ประสานกันสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับการทำงานของศูนย์หนังสือได้

 

บุคลากรศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประชุมแนะนำผู้จัดการคนใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแนะนำผู้จัดการศูนย์หนังสือคนใหม่ คุณเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ให้ผู้บริหารงานศูนย์หนังสือได้รู้จักและพบปะพูดคุย โดยมีรักษาการผู้จัดการศูนย์หนังสือ คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์หนังสือ ท่าพระจันทร์ อาคาร U1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH