Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 37 ปี โดยพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุ จำนวน 9 รูป บริเวณห้องโถง หน้าสำนักงานศูนย์หนังสือฯ ชั้น U1  ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคน

มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าของที่ระลึก

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวด "โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าของที่ระลึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 1

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH