Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์ที่หลากหลายจากงานสัมมนาวิชาการและวางแสดงปึ้ม (Book Fair) ครั้งที่ 5 ณ สปป.ลาว

จากความสำเร็จของการจัดงานสัมมนาวิชาการและวางแสดงปึ้ม (Book Fair) ทุกครั้งที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นงานเพื่อคนรักการอ่านของ สปป.ลาว ที่ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องตลอดงาน

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาวิชาการและวางแสดงปึ้ม ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554-2557 พบว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปของ สปป.ลาว โดยประเภทหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ หนังสือเชิงวิชาการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ อันสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของประชาชนลาวที่ให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนการเตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือทั่วไปอย่างวรรณกรรม การฝีมือ การท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของประชาชนลาวที่คล้ายคลึงกับคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง หรือผ่อนคลายจากความเครียด

"จากความสำเร็จของการจัดงานหนังสือ ภายใน สปป.ลาว ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาครัฐ สปป.ลาว พึงพอใจ และสนับสนุนให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอีก พร้อมกันนี้ ยังเสริมให้เพิ่มระยะเวลาการจัดงานให้นานขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของศูนย์หนังสือไทยในการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้แห่งอาเซียนในอนาคต"

งาน "สัมมนาวิชาการและวางแสดงปึ้ม (Book Fair)" ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-11 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ และที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยหนังสือที่นำมาจัดแสดงภายในงานนั้น ศูนย์หนังสือฯได้รวบรวมทั้งจากศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ และสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 40,000 เล่ม ก่อนส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป.ลาว เพื่อทำการตรวจสอบและคัดเลือกอีกครั้ง โดยในส่วนของการดำเนินการจัดงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว ในการอำนวยการความสะดวกด้านสถานที่จัดงาน

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์รังสิต

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคลียร์พื้นที่บริเวณลานวัฒนธรรมสร้างสวนสวยให้เป็นแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายรูปรับปริญญาของบัณฑิต ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในรั้วธรรมศาสตร์ ด้านหน้าศูนย์หนังสือที่ศูนย์รังสิต

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH