Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เปิดสาขาใหม่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้เปิดสาขาใหม่ สาขาคณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารสวนดอกปาร์ค โรงพยาบาลสวนดอก เชียงใหม่ ให้บริการด้านตำราวิชาการกลุ่มสุขศาสตร์ และหนังสืออื่นๆ นอกจากนี้ยังมีบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนบริการรับสั่งซื้อหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเขียงใหม่​ (โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สาขาคณะแพทยศาสตร์ ให้สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบส่วนลด 10-15% เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. โทรศัพท์ 053-289088

มอบรางวัลประกวดออกแบบปกสมุด ครั้งที่ 4

ได้รับผลตอบรับดีเกินคาดจากน้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ส่งผลงานปกสมุดเข้าประกวดกว่า 180 ผลงาน
โดยในวันนี้ (16 มกรา'58)ได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือฯ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
และคณะกรรมการศูนย์หนังสือฯ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการตัดสินและร่วมแสดงความยินดี

ซึ่งในปีนี้นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นส.สุขภาพร ระวีไพบูลย์ ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดออกแบบปกสมุด มธ. ในครั้งนี้
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นส.ณิชาภัทร เจษฎาพันธ์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับรางวัลที่ 2

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นส.กนกวรรณ ธรรมไชย นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ยังมีรางวัลชมเชยอีก 8 รางวัล ได้แก่


1.นายเตวิช ผดุงนานนท์ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
2.
นส.กานต์พิชชา อภิวันท์สนอง นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3.
นส.จิณห์วรา สุทธิปริญญานนท์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.
นายเชี่ยวชาญ ไพศาลธีระจิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5.นส.ปิยธิดา ประสพโชคชัย นักศึกษานิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
6.นส.ตรงชนก สายสุวรรณ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
7.นส.กุลตรี ศรีหล้า นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
8.นายภาคร วงศ์ปัญญา นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลน้องๆที่ชนะผลโหวต ได้แก่
1.นส.ชลนรี กล่อมใจ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน รับรางวัลชนะโหวต
2.นส.สุภาพร จินันทุยา นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับรางวัลชนะโหวต
3.
นายพิสิฐ จำปาแดง นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ รับรางวัลรองโหวต
4.นายศิริธรรม แต้มคงคา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รับรองวัลรองโหวต

ซึ่งผลงานของน้องๆที่ได้รับการจัดพิมพ์เป็นสมุด สามารถหาซื้อกันได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกสาขา

อ่านเพิ่มเติม...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH