Facebook

ข่าวและกิจกรรม

คณะผู้บริหารศูนย์หนังสือเข้าพบอธิการบดีเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561

ผู้บริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ กรรมการบริหารศูนย์หนังสือ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม กรรมการบริหารศูนย์หนังสือ คุณเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ คุณชะเอม กองศักดา รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน คุณมาลัย โชติมีศรี รองผู้จัดการฝ่ายขาย มาสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ขึ้น โดยมี นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ พร้อมร่วมจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงาน

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH