Facebook

ข่าวและกิจกรรม

ร่วมตักบาตรวันสถาปนาครบรอบ 83 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 84 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 83 ปี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และร่วมแสดงความยินดีกับ คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สัมมนาบุคลากรศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรทั้ง 8 สาขา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ณ วิลล่า บลังก้า โฮเต็ล แอนด์ เรสเตอรองค์ เพื่อรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้จัดการศูนย์หนังสือ คุณเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ด้วยหนึ่งสมอง สองมือ และความพร้อมของพวกเรา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมาร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH