Facebook
 

ยินดีต้อนรับสู่การลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่าน bookstore.tu.ac.th

  • สมัครสมาชิก TUBOOK

ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท รับสิทธิพิเศษสั่งซื้อสินค้าดังนี้

รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อหนังสือทั่วไปและสินค้าที่ระลึก

รับส่วนลด 15% สำหรับการซื้อหนังสือต่างประเทศ

รับส่วนลด 10% เมื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน,สำนักงาน ครบ 100 บาท

  • สมัครสมาชิกลงทะเบียนสั่งซื้อ

ไม่เสียค่าสมัครสมาชิก แต่ไม่ได้รับส่วนลดสั่งซื้อสินค้า

หมายเหตุ :

สมาชิก TUBOOK มีอายุการใช้งานตลอดชีพ

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

คุณควรสมัครโดยใช้แอ็คเคาน์อีเมล์ที่ให้บริการทางเว็บ เช่น Hotmail, Gmail หรือ Yahoo! เพราะถ้าใช้อีเมล์ของบริษัทหรือของหน่วยงาน อาจมีการบล็อกอีเมล์จากระบบของเราได้

ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับภายใน 1 ชั่งโมง โปรดตรวจสอบว่าอีเมล์ตอบรับไปอยู่โฟลเดอร์ Junk หรือ Spam ในระบบเมล์ของคุณหรือไม่ และหากไม่พบอีเมล์ตอบรับโปรดติดต่อที่เบอร์โทร 02-6133890 ในเวลาทำการ