Facebook
 

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2542


รหัสสินค้า: 9789746749336
ผู้เขียน: ผศ.สมจิตร อาจอินทร์

ประเภทหนังสือ: คอมพิวเตอร์

ราคาปก: ราคา 220.00 บ.
ราคาสมาชิก 198.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง