Facebook
 

การแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551


รหัสสินค้า: 9789744041005
ผู้เขียน: ธวัช บุรีรักษ์,รศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: การศึกษา, การวิจัย, วิทยานิพนธ์, ห้องสมุด

ราคาปก: ราคา 200.00 บ.
ราคาสมาชิก 180.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง