Facebook
 

การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)


รหัสสินค้า: 9789742319793
ผู้เขียน: อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม ,ผศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 650.00 บ.
ราคาสมาชิก 585.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง