Facebook
 

125 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 - 2565 (BOX 5 เล่ม) พิมพ์ครั้งที่ 1/2565


รหัสสินค้า: 9786165888509
ผู้เขียน: ธเนศวร์ เจริญเมือง และคณะ

ประเภทหนังสือ: รัฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 600.00 บ.
ราคาสมาชิก 540.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง