Facebook
 

เจาะลึกการแก้ไข


รหัสสินค้า: 9786163021243
ผู้เขียน: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

ประเภทหนังสือ: กฏหมาย

ราคาปก: ราคา 700.00 บ.
ราคาสมาชิก 630.00 บ.

สอบถาม!รวบรวมตัวอย่างและแนวปฏิบัติให้ระบบเอกสารรายรับ รายจ่าย และเอกสารทางภาษีอากร เช่น -ใบกำกับภาษี -ใบเพิ่มหนี้ -ใบลดหนี้ -ใบสำคัญจ่าย ซึ่งเป็นรายการที่ถูกต้องตรงตามประมวลรัษฎากรและสรรพากรยอมรับให้ถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม Update ตามกฎหมายใหม่


สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง