Facebook
 

การจำลองสถานการณ์ด้วยโปรโมเดล พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563


รหัสสินค้า: 9786163145192
ผู้เขียน: บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์, รศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีว

ราคาปก: ราคา 240.00 บ.
ราคาสมาชิก 216.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง