Facebook
 

เศราฐศาสตร์จุลภาค ฉบับมาตรฐาน พ.ศ.2550


รหัสสินค้า: 9789747513318
ผู้เขียน: ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงศษ์ แปล

ประเภทหนังสือ: เศรษฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 295.00 บ.
ราคาสมาชิก 265.50 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง