Facebook
 

เศราฐศาสตร์จุลภาค ฉบับมาตรฐาน พ.ศ.2550


รหัสสินค้า: 9789747513318
ผู้เขียน: ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงศษ์ แปล

ประเภทหนังสือ: เศรษฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 295.00 บ.
ราคาสมาชิก 265.50 บ.
สาขาที่มีจำหน่าย

สาขาลำปาง

จ-ส 08.30 - 16.30

อาคารเรียนรวม4ชั้น เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

โทร.หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง