Facebook
 

แนวคิดและรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน พิพมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2554


รหัสสินค้า: 9786162230103
ผู้เขียน: สมพันธ์ เตชะอธิก,ดร.

ประเภทหนังสือ: เศรษฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 60.00 บ.
ราคาสมาชิก 54.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง