Facebook
 

CISA II: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ ส่วนที่ 2


รหัสสินค้า: 9785502144490
ผู้เขียน: สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

ประเภทหนังสือ: การบัญชี

ราคาปก: ราคา 200.00 บ.
ราคาสมาชิก 180.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง