Facebook
 

การเขียนเพื่อพัฒนางานองค์การ พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560


รหัสสินค้า: 9786167340913
ผู้เขียน: วรวรรธน์ ศรียาภัย ผศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: การบริหาร การจัดการ

ราคาปก: ราคา 395.00 บ.
ราคาสมาชิก 355.50 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง