Facebook
 

ความรู้ทางการสื่อสาร พิมพ์ครั้งที่ 5 ( ฉบับปรับปรุงใหม่ ) พ.ศ. 2557


รหัสสินค้า: 9785501438507
ผู้เขียน: กิติมา สุรสนธิ

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 250.00 บ.
ราคาสมาชิก 225.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง