Facebook
 

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561


รหัสสินค้า: 9789740337027
ผู้เขียน: วิภาพรรณ พินลา และคณะ

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 250.00 บ.
ราคาสมาชิก 225.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง