Facebook
 

ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ(บ


รหัสสินค้า: 9786163021410
ผู้เขียน: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

ประเภทหนังสือ: การเงิน

ราคาปก: ราคา 900.00 บ.
ราคาสมาชิก 810.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง