Facebook
 

คู่มือการสอบเข้ารับราชการ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559


รหัสสินค้า: 9786165481731
ผู้เขียน: สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

ประเภทหนังสือ: การศึกษา, การวิจัย, วิทยานิพนธ์

ราคาปก: ราคา 120.00 บ.
ราคาสมาชิก 108.00 บ.


สารบัญภายในเล่ม : บทที่ 1 การเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ / บทที่ 2 การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ / บทที่ 3 การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป / บทที่ 4 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ / บทที่ 5 เหตุผลของการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับการเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ / ภาคผนวก : ตัวอย่างแนวคำถามของ ก.พ. ตามหลักสูตรการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป


สาขาที่มีจำหน่าย

สาขาลำปาง

จ-ส 08.30 - 16.30

อาคารเรียนรวม4ชั้น เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

โทร.หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง