Facebook
 

การสอบบัญชี พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559


รหัสสินค้า: 9786164139671
ผู้เขียน: นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ

ประเภทหนังสือ: การบัญชี

ราคาปก: ราคา 350.00 บ.
ราคาสมาชิก 315.00 บ.


หนังสือการสอบบัญชีเล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี และผู้เตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีของทุกสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื้อหาภายในเล่มมี 14 บท โดยครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของการสอบบัญชี วิชาชีพสอบบัญชีกระบวนการสอบบัญชี การตรวจสอบวงจรรายการค้ารายงานของผู้สอบบัญชี บริการอื่นของผู้สอบบัญชี การสอบบัญชีด้านคอมพิวเตอร์ และการสอบบัญชีภาษีอากร


สาขาที่มีจำหน่าย

สาขาท่าพระจันทร์

จ-ศ 09.30 - 17.30 ส-อา 10.00 - 16.00

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตึกเอนกประสงค์ ติดประตูท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 10200

โทร.(02) 613-3890


สาขาศูนย์รังสิต

จ-ศ 08.30 - 18.00

ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทร.(02) 564-4438, (02) 986-9039หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง