Facebook
 

สถิติสำหรับวิศวกร STATISTICS FOR ENGINEERS พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559


รหัสสินค้า: 9786160827459
ผู้เขียน: ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร ,ผศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: วิศวกรรมศาสตร์

ราคาปก: ราคา 250.00 บ.
ราคาสมาชิก 225.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง