Facebook
 

การบัญชีชั้นสูง 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560


รหัสสินค้า: 9786164240056
ผู้เขียน: กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท,รศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: การบัญชี

ราคาปก: ราคา 170.00 บ.
ราคาสมาชิก 153.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง