Facebook
 

พื้นฐานวิศวกรรมปฏิกิริยาและการออกแบบเครื่องปาฏิกรณ์เคมี พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551


รหัสสินค้า: 9789748490045
ผู้เขียน: ผศ.ดร.ดวงกมล ณ ระนอง

ประเภทหนังสือ: วิศวกรรมศาสตร์

ราคาปก: ราคา 300.00 บ.
ราคาสมาชิก 270.00 บ.
สาขาที่มีจำหน่าย

สาขาศูนย์รังสิต

จ-ศ 08.30 - 18.00

ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทร.(02) 564-4438, (02) 986-9039หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง