Facebook
 

สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย EXCEL VBA ฉ บับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2


รหัสสินค้า: 9786162623837
ผู้เขียน: จีราวุธ วารินทร์ และคณะ

ประเภทหนังสือ: คอมพิวเตอร์

ราคาปก: ราคา 249.00 บ.
ราคาสมาชิก 224.10 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง