Facebook
 

ภาวะผู้นำ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559


รหัสสินค้า: 9786164066021
ผู้เขียน: จันทนา แสนสุข ผศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: การบริหาร การจัดการ

ราคาปก: ราคา 185.00 บ.
ราคาสมาชิก 166.50 บ.

สอบถาม!





สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง