Facebook
 

สารกับการสื่อความหมาย (ราคาพิเศษ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561


รหัสสินค้า: 9786164553057
ผู้เขียน: สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 600.00 บ.
ราคาสมาชิก 540.00 บ.
สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง