Facebook
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559


รหัสสินค้า: 9786163981080
ผู้เขียน: วสันต์ ปัญญาแก้ว และคณะ

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 150.00 บ.
ราคาสมาชิก 135.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง