Facebook
 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.


รหัสสินค้า: 9789740331339
ผู้เขียน: ชวลิต สละ

ประเภทหนังสือ: รัฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 95.00 บ.
ราคาสมาชิก 85.50 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง