Facebook
 

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561


รหัสสินค้า: 9789742319472
ผู้เขียน: วิสาขา ภู่จินดา

ประเภทหนังสือ: การบริหาร การจัดการ

ราคาปก: ราคา 370.00 บ.
ราคาสมาชิก 333.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง