Facebook
 

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น : การวิเคราะห์และประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 25


รหัสสินค้า: 9789740337522
ผู้เขียน: สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

ประเภทหนังสือ: เศรษฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 190.00 บ.
ราคาสมาชิก 171.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง