Facebook
 

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561


รหัสสินค้า: 9786164686564
ผู้เขียน: กัลยา วานิชย์บัญชา

ประเภทหนังสือ: คอมพิวเตอร์

ราคาปก: ราคา 275.00 บ.
ราคาสมาชิก 247.50 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง