Facebook
 

ไปรติโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561


รหัสสินค้า: 9786163983060
ผู้เขียน: ปรียานาถ วงศ์จันทร์

ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีว

ราคาปก: ราคา 650.00 บ.
ราคาสมาชิก 585.00 บ.

สอบถาม!





สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง