Facebook
 

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561


รหัสสินค้า: 9786164040502
ผู้เขียน: สมจิตร์ ทองศรี

ประเภทหนังสือ: กฏหมาย

ราคาปก: ราคา 240.00 บ.
ราคาสมาชิก 216.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง