Facebook
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561


รหัสสินค้า: 9786164742673
ผู้เขียน: ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง ผศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: การศึกษา, การวิจัย, วิทยานิพนธ์, ห้องสมุด

ราคาปก: ราคา 160.00 บ.
ราคาสมาชิก 144.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง