Facebook
 

สร้างตารางงานและบริหารข้อมูลด้วย EXCEL 2016 ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 25


รหัสสินค้า: 9786162624698
ผู้เขียน: พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และคณะ

ประเภทหนังสือ: คอมพิวเตอร์

ราคาปก: ราคา 229.00 บ.
ราคาสมาชิก 206.10 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง