Facebook
 

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562


รหัสสินค้า: 9789740338574
ผู้เขียน: มานิตย์ จุมปา

ประเภทหนังสือ: กฏหมาย

ราคาปก: ราคา 340.00 บ.
ราคาสมาชิก 306.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง