Facebook
 

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.


รหัสสินค้า: 9785501466036
ผู้เขียน: วิริยะธุรกิจ

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 120.00 บ.
ราคาสมาชิก 108.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง