Facebook
 

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562


รหัสสินค้า: 9785501466104
ผู้เขียน: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 200.00 บ.
ราคาสมาชิก 180.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง