Facebook
 

พื้นฐานสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562


รหัสสินค้า: 9786163144911
ผู้เขียน: ชานนท์ โกมลมาลย์

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 160.00 บ.
ราคาสมาชิก 144.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง