Facebook
 

นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายเย


รหัสสินค้า: 9786162698026
ผู้เขียน: มานิตย์ วงศ์เสรี ดร.

ประเภทหนังสือ: กฏหมาย

ราคาปก: ราคา 360.00 บ.
ราคาสมาชิก 324.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง