Facebook
 

การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562


รหัสสินค้า: 9786164972797
ผู้เขียน: โกวิทย์ พวงงาม ,ศาสตราจารย์ ดร.

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 490.00 บ.
ราคาสมาชิก 441.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง